Aktuálně


Leden 2019
V současné době dochází k jednání právních zástupců všech zúčastněných stran, tak aby došlo k dohodě o vypořádání SJM, která se následně předloží soudu ke schválení. Po tomto se dohodneme s Kontem Bariéry na využití zbývajících prostředků.

Krásné Vánoce

v pátek 21.12 jsme se s Pavlíkem vrátili domů z rehabilitaci v Hamzově léčebně.  Rádi bychom Vám všem chtěli poděkovat za vaši podporu a pomoc a že můžeme Vánoce strávit spolu - doma. Přejeme Vám krásné Vánoční svátky a šťastný Nový rok.  Moc si Vaší pomoci vážíme a z celého srdce děkujeme. PP st+ml

Dne 14.12 jsme se s Pavlíkem setkali s panem ředitelem Hamzovy léčebny MUDr. Václavem Volejníkem CSc. a paní primářkou dětského oddělení MUDr. Lenkou Šuglovou, kteří nám předali finanční dar zaměstnanců a pacientů Hamzovy léčebny. Děkujeme a moc si této pomoci s Pavlíkem vážíme.

Dne 12.12. se v Hradci nad Moravicí uskutečníl charitativní Vánoční koncert organizovaný zpěvačkou GENNY CIATTI, která je absolventkou Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborná školy Opava, jenž se do pomoci také zapojila. Moc děkujeme, vážíme si toho.

Poděkování - v neděli 9.12 jsme se zúčastnili Benefičního koncertu pořádaný Opavskými skupinami Naděje a Kofe-in ve Slezském divadle v Opavě. Rád bych poděkoval všem,kteří přišli a podpořili tak Pavlíka. Z celého srdce děkuji oběma hudebním skupinám, moc si toho vážím.

V sobotu 8.12. nás firma Hagemann převáží z rehabilitací do Opavy, abychom se mohli zúčastnit Benefičního koncertu pro Pavla, organizovaný Opavskými skupinami Naděje a Kofe-in. Koncert se bude konat v neděli 9.12. ve Slezském divadle v Opavě v 17.00 hodin. Po koncertu nás stejná firma převeze zpátky, aby Pavel mohl pokračovat v rehabilitacích. Za zajištění převozu a možnosti se koncertu zúčastnit této firmě moc děkujeme.

Benefiční projekt  https://www.domovpropavla.cz/, který byl primárně založen na záchranu Pavlova domova již splnil svou úlohu, za což organizátorům této pomoci paní Haně Fialové a lékaři Jiřímu Dudoví děkujeme. Této pomoci si velice vážíme. Vzhledem k jejich pracovnímu vytížení však již dále nemohou pokračovat v této charitativní činnosti. Z těchto důvodů veškerou aktivitu přebírám já, Pavlův otec, a to jak správu webu, tak také stránky na Facebooku. Jelikož jej doprovázím na všech rehabilitacích můžu tak lépe informovat o Pavlově léčbě, a také o aktuálním dění kolem mého syna.

Dne 2.11 2018 byla úspěšně ukončena sbírka u Konta Bariéry pro Pavla. Všem, kteří nám pomohli děkujeme. Během několika týdnů a díky mnoha dobrým lidem se podařila shromáždit částka, která předčila všechna naše očekávání. Veškeré finance budou použity pro Pavla, na záchranu jeho domova, a ke zlepšení kvality jeho života.  Speciální poděkování máme pro organizátory Domov pro Pavla  a pro všechny partnery. Nadále Vás budeme informovat o Pavlově léčbě a jeho pokrocích, a také o dalších akcích pro Pavla . Moc si Vaší pomoci a podpory vážíme.

Dne 1.11.2018 Pavel spolu s taťkou odjeli na dvouměsíční intenzivní rehabilitační pobyt do Hamzovy léčebny v Lužích - Košumberk, jejich převoz zajistila firma DMA Praha - Kompenzační pomůcky- děkujeme.